Tuesday, April 27, 2010

Tuesday haiku - "Ob-La-Di, Ob-La-Da"

It's zany white ska
that Paul dug and John disdained;
it's still divisive.

No comments: